YDM
BDF

7.29 Programs

《Super Enjoyment》


Choreography: KANG Jung Hwan (Daegu, KOREA)

Performance: KANG Jung Hwan, JEON Hyun Woo
《The Recent Memory》


Choreography/Performance: Elzira Rosario (China Macao)
《Ugly》


Choreography/Performance: LI Ze-wen (Taiyuan)
《The Four》


Choreography: CAI Wen-jun (Nanning)

Performance: CAI Wen-jun, RUAN Zhao-nan, GAO Ming, NIU Xing-chen
Border & Line


Choreography/Performance:   Li Xin-yuan (Tianjin)
《Love does not know what to do》


Choreography/Performance: ZHONG Ming-yue, WANG Jing (Jinan, Shandong University of Arts Dance Academy )
《Upset Office workers》


Choreography/Performance: WANG Yan-wen (Chengdu)
《Simon


Choreography: HE Qiu-ming (China Hong Kong) 

Performance: HE Qiu-ming, WONG Po-liu, Sam WONG, KU Ma-nian《Live Towards Dream》


Choreography: LIU Zuo, HUANG Qi-te, LIU Shan, TIAN Feng (Liuzhou)

Performance: LIU Zuo, WEI Run-wen, BAO Han, CAI Cai-zhen, DU Qing-hao, MO Wen-qian, PAN Yu-ting, TIAN Peng, ZHANG Jian-xiong (Tang Dynasty & Liuzhou City Arts Theater)
Copyright (C) LDTX. All rights reserved 京ICP备11028930号-2