Short-length
Overview

春分2016

 • Terminator Line

  Duration: 30’

  Choreography: ADIYA

  Music: Oystein SEVAG, Nils FRAHM, Anoice, Tomas JIRKU, Johann Sebastian BACH

  Costume: unlimited non-cycle

  Dancers: ADIYA, GONG Xing-xing, SONG Ting-ting, FAN Lu, GAO Yang, LIU Xue-fang, YAN Han-yi, YUAN Zhe-lun

 • Du/ Xiao/ Yue

  Duration: 25’

  Choreography: KAM Hiu-lam Alexis Music: Wolfgang Amadeus MOZART, Giuseppe VERDI

  Video: WANG Yuan-qing

  Dancers: KAM Hiu-lam Alexis, DU Yan-hao, MA Yue

 • Mutual

  Duration: 10’

  Choreography: LI Ke-hua, MA Yue

  Music: Shun KOMATSUBARA, David DARLING, WANG Yan-meng

  Dancers: LI Ke-hua, MA Yue。

 • Swaying

  Duration: 5’

  Choreography/Dancer: YAN Han-Yi

  Music: Yann TIERSON

 • Empty Room

  Duration: 20’

  Choreography: LI Ke-Hua

  Music: Max RACHTER, Jerome ALEXANDER, Gold MUND, Arvo PART

  Dancer: LI Ke-Hua, SONG Ting-Ting, GONG Xing-Xing, FAN Lu, JIN Xiao-Lin, LIU Ying-Ying

 • Gumbo

  Duration: 8’

  Choreography: LIU Ying-Ying

  Dancer: LIU Ying-Ying, YAN Han-Yi

  Music: Toru TAKEMITSU, Hans ZIMMER

 • Three's a Crowd

  Duration: 14’

  Choreography: FAN Lu

  Music: Toshio MASUDA, Eric HARRY, Free Style, Estas TONNE

  Dancers: FAN Lu, ADIYA, LIU Xue-fang

 • The World Beyond

  Duration: 25’

  Choreography: GONG Xing-xing

  Music: Johann Sebastian BACH, Ezio BOSSO, Chris WATSON, Glen VELEZ, Mare RIBOT

  Dancers: ADIYA, DU Yan-hao, FAN Lu, GAO Yang, KAM Hiu-lam Alexis, LI Ke-hua, LIU Ying-ying, LIU Xue-fang, MA Yue, Song Ting-ting, YAN Han-yi, YUAN Zhe-lun

 • Voice Along

  Duration: 10’

  Choreography: LIU Xue-Fang

  Dancer: LIU Xue-Fang, DU Yan-Hao

  Music: Rachel GRIMES, Nils FRAHM

Copyright (C) LDTX. All rights reserved 京ICP备11028930号-2